SILK 4M/5M5/8M5

SỌC - LÓT CHÉO

CÓC 4 CHIỀU

SU PE

LỤA MÈ - SẢN PHẨM MỚI

SẸC XÂY ( INTERLOCK)

SỌC POLY CHẤT LIỆU PE