SILK 4M/5M5/8M5

TIXI 2 - 4 CHIỀU

SỌC - LÓT CHÉO

SU PE

SỌC DẺO VISCOSE

LỤA MÈ - SẢN PHẨM MỚI

SẸC XÂY ( INTERLOCK)

SỌC POLY CHẤT LIỆU PE